Tietoa pelastetaanjarvilohi.fi -verkkopalvelusta

Pelastetaanjarvilohi.fi-verkkopalvelu otettiin käyttöön maaliskuussa 2023.

Palvelun sisältö

Verkkopalvelun osoite on pelastetaanjarvilohi.fi, rinnakkaisosoite pelastetaanjärvilohi.fi. Sivustosta

vastaa maa- ja metsätalousministeriö, ja sitä ylläpitää maa- ja metsätalousministeriön viestintäyksikkö

yhteistyössä ministeriön luonnonvaraosaston kanssa. Verkkopalvelu tarjotaan suomeksi.

Etusivulla esitellään järvilohen tilannetta videoiden ja tekstin muodossa.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta. Viestit tulevat maa- ja metsätalousministeriön

viestinnän sähköpostiin viestinta.mmm@gov.fi.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on

parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla

selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on maa- ja metsätalousministeriöllä tai

muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun

lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen

maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Maa- ja

metsätalousministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista

kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu

teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten

julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Maa- ja

metsätalousministeriö ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä,

julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen

osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että maa- ja metsätalousministeriö olisi millään tavalla vastuussa

verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston

alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Maa- ja

metsätalousministeriö ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta, sovelletaanko siihen

tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Maa- ja metsätalousministeriö

voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Maa- ja metsätalousministeriö ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka

sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnä maa- ja metsätalousministeriölle oikeuden käyttää ja

muokata mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista

maksuista.

Maa- ja metsätalousministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien

luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää maa- ja metsätalousministeriötä sitovana tarjouksena,

kehotuksena tai sitoumuksena.

Maa- ja metsätalousministeriö pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä

sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä

sivulta. Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää

verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa

vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin

täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen

pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat

säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Maa- ja metsätalousministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja

henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä

tietoja ovat

- ladatut sivut

- ajankohta

- IP-osoite

- verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme

käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia

laajennuksia (esim. Twitterin yhteisöliitännäisiä). Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät

liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja

sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin

sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Lisätietoja

Lisätietoja sivustosta antaa maa- ja metsätalousministeriön viestintäyksikkö: viestinta.mmm@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituskatu 3 A, Helsinki

PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Puhelin 0295 16001